3D打印如何赋能将突破7000亿元的养老和康复辅具产业?

我国是世界上康复辅助器具需求人数最多、市场潜力最大的国家。近年来,我国康复辅助器具产业在规模数量、产品种类、供给能力等方面都得到了明显提升,但由于行业建设晚,缺乏统筹发展,与发大国家相比仍有较大差距。

随着中国人口老龄化加快,对康复辅具有相关需求的人群正在急剧上升。国家统计局数据显示,2018年我国患有各种慢性病的老人有1.5亿人,占老年总人数的65%;失能、半失能老年人达4400万人。此外,各类残疾人约有8500万人。民政部数据,预计到2020年,我国养老和康复辅具产业规模将突破7000亿元。

在国家科技部公示的国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”和“增材制造(3D打印)与激光制造”重点专项,2018年度项目立项结果中,康复辅助器械制造项目获得了支持。

3D科学谷《3D打印与康复辅助器具白皮书2.0》,对3D打印康复辅助器具的政策环境,其背后面对的康复市场,3D打印典型应用,3D打印康复辅助器具的国内专利申请情况,以及康复辅助器械设计与行业标准,进行了详细分析。

本期,3D科学谷将分享康复辅助器械白皮书的全文。(高精度pdf版本,可加入3D科学谷QQ群,在群文件-白皮书中进行下载,群号码见文末说明。)

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover1

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover2

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover3

white_paper_Rehabilitation Aids_1

white_paper_Rehabilitation Aids_2

white_paper_Rehabilitation Aids_3

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover4

white_paper_Rehabilitation Aids_4

white_paper_Rehabilitation Aids_5

white_paper_Rehabilitation Aids_6

white_paper_Rehabilitation Aids_7

white_paper_Rehabilitation Aids_8

white_paper_Rehabilitation Aids_9

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover5

white_paper_Rehabilitation Aids_10

white_paper_Rehabilitation Aids_11

white_paper_Rehabilitation Aids_12

white_paper_Rehabilitation Aids_13

white_paper_Rehabilitation Aids_14

white_paper_Rehabilitation Aids_15

white_paper_Rehabilitation Aids_16

white_paper_Rehabilitation Aids_17

white_paper_Rehabilitation Aids_18

white_paper_Rehabilitation Aids_19

white_paper_Rehabilitation Aids_20

white_paper_Rehabilitation Aids_21

white_paper_Rehabilitation Aids_22

white_paper_Rehabilitation Aids_23

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover6

white_paper_Rehabilitation Aids_24

white_paper_Rehabilitation Aids_25

white_paper_Rehabilitation Aids_26

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover7

white_paper_Rehabilitation Aids_27

white_paper_Rehabilitation Aids_28

white_paper_Rehabilitation Aids_29

white_paper_Rehabilitation Aids_30

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover8

white_paper_Rehabilitation Aids_31

white_paper_Rehabilitation Aids_32

white_paper_Rehabilitation Aids_33

white_paper_Rehabilitation Aids_34

white_paper_Rehabilitation Aids_35

white_paper_Rehabilitation Aids_36

white_paper_Rehabilitation Aids_37

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover9

white_paper_Rehabilitation Aids_38

white_paper_Rehabilitation Aids_39

white_paper_Rehabilitation Aids_40

white_paper_Rehabilitation Aids_41

white_paper_Rehabilitation Aids_42

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover10

white_paper_Rehabilitation Aids_Cover11

白皮书下载,加入3D科学谷产业链QQ群:529965687
网站投稿请发送至2509957133@qq.com
欢迎转载,长期转载授权请留言

分享:

你可能也喜欢...